Welcome to Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is a network for social reading. We help readers discover new books and authors, and bring readers in contact with each other and with writers. Read more ».

Sign Up

De Da Vinci code

- De Da Vinci code
 
 
 
 
 
(1)

Het is gevaarlijk dat de auteur een klein aantal feiten heeft vermengd met veel fictie. Daarom is het belangrijk om voor de waarheid bij de Bijbel te blijven! En een "heiden" is geen "niet-Christen" maar een "niet-Jood"!
De auteur begrijpt of weet duidelijk niet dat óók de Bijbel zegt dat Jezus tijdens Zijn tijd op aarde 100% mens was, naast dat Hij ook God's Zoon was en is. Hij had dezelfde ziektes en (lichamelijke) verleidingen als ieder ander mens, alleen Hij gaf er niet aan toe en zondigde niet, wat alle andere mensen wel doen. Dàt was het wezenlijke verschil.
Eerst wordt gezegd dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena, maar later dat hij seksuele gemeenschap had met vrouwen (meervoud dus). In die tijd had men alleen seks met de huwelijkspartner (op 'uitschot' na).
De leugens dat Joden seks zouden hebben in het Heilige der heiligen van de Tempel door Salomo gebouwd is pure blasphemie. Diegenen zouden meteen ter plaatse gedood zijn door God!
De Naam van JHWH wordt misbruikt
Volgens Dan Brown schildert de kerk af seks als schandelijk maar dit is niet waar, de kerk (of eigenlijk de Bijbel die God's Woord is) zegt dat seks thuishoort in het huwelijk tussen man en een vrouw, welke een heilige inzetting van God zelf is!
Het zogenaamde 'hiëros gamos' is pure porno, ingegeven door de duivel.
De auteur zegt heel zwart-wit dat elk geloof op verzinsels berust. Dit zou dus iedereen (en niet alleen Christenen) tegen de borst moeten stuiten.

In boek worden de Bijbel en de Thora als 2 aparte boeken genoemd, maar de Bijbel bevat juist óók de Thora. Dom!

In de Tempel, door Salomo gebouwd, woonde in het Heilige der heiligen geen 2 goden en dus ook geen vrouwelijke naast de mannelijke. Er is maar 1 God en dat is JHWH en Hij woonde daar en daar stond de ark des verbonds met de 2 stenen tafelen van de 10 geboden erin en erop 2 cherubs erop voorover naar elkaar toegebogen met hun vleugels.


Dit boek is duidelijk een aanval van satan op het Christendom!

More reviews