Welcome to Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is a network for social reading. We help readers discover new books and authors, and bring readers in contact with each other and with writers. Read more ».

Sign Up

De haan in het hart

De haan in het hart

 

 

 

Nee Petrus, ook jij redt het niet,

al doe je zo je best,

ook jij bent niet voornamer
of beter dan de rest.

 

Wie zonder zonde is

heeft ook geen Redder nodig,

daarom was Jezus’ reddingstocht

voor niemand overbodig.

 

Al zal er altijd iemand zijn

die zegt ik ken Hem niet,

de Heer die ons doet leven

is ‘t die ook hem doorziet.

 

Al horen we geen teken,

al kijkt Hij niemand aan,

als ‘k ooit als Petrus Hem ontken

kraait in mijn hart een haan.

 

Coby Poelman - Duisterwinkel

 

 

19 March 2019, 22:12:36  - 534 views