En maar altoos duurt het vitten op het nieuwe Raadhuis voort... by M. Halbertsma