De pijn van Prometheus by F.R. Ankersmit, K. van Berkel & R. Aerts