De rol van de werknemers in de Europese Vennootschap by