Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht by J. Smits & S. Stijns