Welcome to Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is a network for social reading. We help readers discover new books and authors, and bring readers in contact with each other and with writers. Read more ».

Sign Up

De bibliothecaresse van Auschwitz

- De bibliothecaresse van Auschwitz
 
 
 
 
 
(5)

Een boek dat een diepe indruk achterlaat. Ook al is het dan volgens de schrijver een fictie met bestaand feitenmateriaal, het is een verhaal dat je bij de keel grijpt. Het boek een paar keer aan de kant geschoven omdat het me bij de keel greep. Het leven in Auschwitz word zo grijpend geschreven dat je het gewoon voor de geest kan halen. Alle lof voor de schrijver. Zelfs het nawoord over zijn bezoek aan Dita en auschwitz en de afloop van verschillende personages zijn beklijvend.
Verrassend dat zelfs Anne Franck erin voorkomt (al is het dan maar een passage ) waardoor mijn uitzicht naar haar dagboek op mijn te lezen lijst beland.

More reviews