Welcome to Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is a network for social reading. We help readers discover new books and authors, and bring readers in contact with each other and with writers. Read more ».

Sign Up

Books

Kinderen met spraakproductieproblemen
Kinderen met spraakproductieproblemen
fonologische procesanalyse met oefeningen. Kinderen met spraakproductieproblemen hebben het soms moeilijk met de... »
 
 
 
 
 

Vertaalwoordenboek logopedie en audiologie
Vertaalwoordenboek logopedie en audiologie
In internationale context gebruikt de logopedie en audiologie, zoals vele andere disciplines, gewoonlijk het Engels als algemene voertaal. De logopedist of a... »
 
 
 
 
 

Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie
Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie
De logopedie is niet alleen een klinisch vakgebied maar ook een wetenschapstak die zich tot doel stelt de kennis over communicatie en communicatiestoornissen... »