Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag. Editie 2008 by W.G.M. Visser