Welcome to Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is a network for social reading. We help readers discover new books and authors, and bring readers in contact with each other and with writers. Read more ».

Sign Up

» » »
 Kartelschade
Kartelschade by
De privaatrechtelijke handhaving van het (Europese) mededingingsrecht is in ontwikkeling. In deze bundel vindt u uiteenlopende perspectieven hierop vanuit juri... »
 
 
 
 
 

Kartelschade
Kartelschade by
De privaatrechtelijke handhaving van het (Europese) mededingingsrecht is in ontwikkeling. In deze bundel vindt u uiteenlopende perspectieven hierop vanuit juri... »
 
 
 
 
 

Financiering van de productieketen
Financiering van de productieketen by
De financiering van de productieketen is verbonden aan tal van juridische aspecten en ontwikkelingen. Dit is de eerste bundel in Nederland die zich richt op de... »
 
 
 
 
 

Financiering van de productieketen
Financiering van de productieketen by
De financiering van de productieketen is verbonden aan tal van juridische aspecten en ontwikkelingen. Dit is de eerste bundel in Nederland die zich richt op de... »
 
 
 
 
 

E-commerce en btw
E-commerce en btw by Bart Buelens & Stefan Ruysschaert
 »
 
 
 
 
 

De curator en de failliet
De curator en de failliet by
Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en weten... »
 
 
 
 
 

Insolventierecht
Insolventierecht by E.F. Groot
Op zoek naar een bundel die het insolventierecht op toegankelijke wijze verheldert? Deze uitgave schetst een praktisch en volledig beeld van het insolventierec... »
 
 
 
 
 

De curator en de failliet
De curator en de failliet by R.F. Feenstra
Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en weten... »
 
 
 
 
 

Koersen door de Wet op het financieel toezicht
Koersen door de Wet op het financieel toezicht by C.M. Grundmann-van de Krol & I. van der Klooster
In Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel I – Algemene nationa... »